Μετεωρολογικός σταθμός Έξω Αγιάς Πάτρας (Υψόμετρο 32μ, 38°16'17''N, 21°45'08''E)
Patra's (Exo Agia) Weather Station (Altitude 32m, 38°16'17''N, 21°45'08''E)

Επικοινωνία - Contact

DAVIS Wireless Vantage Pro2 Plus with 24-Hour Fan-Aspirated Radiation Shield

Achaia weather stations map
Χάρτης μετεωρολογικών σταθμών Αχαΐας

Daily Plots Monthly Plots Yearly Plots
Patra Weather Stations Achaia Weather Stations Map Weather Images

Icons taken from www.metar.gr